Mottó

„Erős, megingathatatlan meggyőződésem, hogy igazi nagyság, igazi mély hazafiság és áldozatkészség sohasem lehet hiábavaló és mindig a nemzeti erő egyik forrása marad.”

Ifj. Gróf Andrássy Gyula: A száműzött Rákóczi

Bejegyzések

Együttműködési keretmegállapodás a Magyar Nemzeti Levéltár és az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány között

A Magyar Nemzeti Levéltár és az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Együttműködési keretmegállapodást írt alá 2024. március 6-án. Ezen eseményt az Alapítvány szakmai és tudományos munkáját évek óta elősegítő Magyar Nemzeti Levéltár magas színtű szakmai iránymutatása előzte meg. Előzetes egyeztetések, tárgyalás alapján a MNL és az Alapítvány úgy határozott, hogy a jövőben Együttműködési Megállapodás keretében …

The US Embassy in Budapest visits the Foundation (24 February 2024)

A bejegyzés magyar nyelvű változatáért kattintson ide: Az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége munkatársainak látogatása az Alapítványnál 2024. február 24-én. In 2023, we commemorated the 200th anniversary of the ‘providential statesman,’ Count Gyula Andrássy Sr. The bicentenary celebration provided us with the opportunity to reflect on the life and work of an exceptional diplomat-politician who …

Az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége munkatársainak látogatása az Alapítványnál 2024. február 24-én.

For the English version of this post, click here: The US Embassy in Budapest visits the Foundation (24 February 2024) 2023-ban ünnepeltük a providenciális államférfi, id. gróf Andrássy Gyula születésének 200. évfordulóját. Betekinthettünk e kiemelkedő diplomata-politikus életének és tevékenységének egyes állomásaiba – egy olyan korban, amelyet „boldog békeidőknek” neveztek. Ifjabb gróf Andrássy Gyula az édesapjától …

Rólunk

Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány 2010. február 25-én jött létre magánszemélyek adományaiból és a Fővárosi Bíróság 2010. március 4-én kelt végzésével került jogerősen nyilvántartásba véve.


Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány célja, hogy Ifj. gróf Andrássy Gyula tevékenységét, elméleti munkásságát, a ma is időszerű eszméket a közvélemény számára is ismerté tegye rendezvények, filmalkotások, kutatások, műemlékek ápolása révén is.

Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány
szakmai tevékenységének bemutatása

For an English-language presentation of the activities of the Foundation, click here.

Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány megalakulásától kezdve elkötelezetten végzi munkáját, tiszteletben tartva történeti alkotmányunk vívmányait s a Szent Koronát, amely egyszerre testesíti meg Magyarország állami folytonosságát s a magyar nemzet egységét. Munkája révén részese annak a szerződésnek, amely a múlt, a jelen s a jövő magyarjai között van érvényben. E szerződés máig fontos pillére a magyar nemzetnek, Magyarországnak és Magyarország Alaptörvényének. Az Alapítvány példaértékű értékteremtő és értékmegőrző tevékenységét a hazai és külföldi szakmai körök, illetve a széles nagyközönség elismerése övezi. Több mint tizennégy éves működése során az Alapítvány az alábbi programokat valósította meg:

–     2010. nyarán – az Alapítvány és a Hadtörténet Intézet és Múzeum közös kiadásában – tanulmánykötet jelent meg az Alapítvány névadójáról Az európai utas – Ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékezete címmel. A kötet s a tanulmányokat jegyző neves szerzők már 14 évvel ezelőtt is igyekeztek a köztudatba visszahozni az Andrássyakat, s különösen a magyar nemzet elkötelezett hívét, ifj. gróf Andrássy Gyulát.

–     A nagy sikerű kötet bemutatójára 2010. november 10-én került sor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében mintegy 80 szakmai érdeklődő jelenlétében. Ezzel a kötettel egyben ifj. gróf Andrássy Gyula születésének 150. évfordulója előtt is tiszteleghettünk. Az emlékkönyv áttekintő képet adott ifj. gróf Andrássy Gyula sokoldalú tevékenységének olyan központi kérdéseiről, mint a belpolitika, a jog- és alkotmánytörténet, a külpolitika, az európai integráció, a hadtörténet, a gazdaságtudomány, a heraldika, a szellemtörténet, a képzőművészeti mecenatúra, valamint a művészetfilozófia. A jeles történészek által írt átfogó tanulmányok mellett a történelmi egyházak – a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista és az izraelita egyház – képviselői is árnyalták az államférfiról kialakított képet. A zárszót dr. Horváth Attila alkotmányjogász, kuratóriumi elnök mondta, méltatva ifj. gróf Andrássy Gyula tevékenységét a magyar jogállamiság továbbfejlesztése terén éppúgy, mint alkotmánytörténeti koncepcióját és a Szent Korona-tan tudományos megalapozásában vállalt szerepét. A jeles jogtörténész kiemelte Dr. Szeiler Erika alapító-kurátor áldozatos segítségét az archív anyagok felkutatása, a történészekkel és egyházi szakértőkkel való együttműködés, valamint a kötet és a könyvbemutató megvalósítása terén.

–     Ifj. gróf Andrássy Gyula születésének 150. évfordulója tiszteletére a Magyar Posta – együttműködésben az Alapítvánnyal – felülbélyegzett képeslapot bocsátott ki, méltatva azt a szellemi és épített örökséget, amelyet ifj. gróf Andrássy Gyula a magyar nemzet számára hátrahagyott.

–     2010. december 09-én került sor Az európai utas – Ifjabb gróf Andrássy Gyula emlékezete című emlékkötet bemutatójára Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye megyeházán. „Amikor százötven évvel ezelőtt ifjabb gróf Andrássy Gyula megszületett, egy csodálatos pálya indulhatott el. Olyan politikus lett belőle, aki foglalkozott a társadalommal, annak problémáival, a gazdasággal, a történelemmel, hadügyi kérdésekkel. Személyében egyidejűleg volt kül- és bel-, gazdaság- és társadalompolitikus, történész, hadtudós, heraldikus, jogfilozófus, mecénás, mai szóval ’európai utas’, intelligens menedzser és még sok minden ezeken kívül. Életével példaként szolgálhat a fiatalok és idősek számára egyaránt. Olyan példa, akinek a munkásságát tanítani kellene a jelenlegi és az elkövetkezendő generációk számára is” – hangsúlyozta Holló József ny. altábornagy. Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke beszélt többek között arról is, hogy a könyvbemutatóval egy napon került sor a tiszadobi Andrássy-kastély és -park felújítását célzó kivitelezői szerződés aláírására a sikeres európai uniós pályázat keretében. Kiemelte, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula életével és munkásságával önzetlenül szolgálta hazáját. Dr. Szeiler Erika hangsúlyozta, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula belügyminiszteri működésének talán legjelentősebb eredménye volt a magyar jogállamiság továbbfejlesztése. Andrássy bizonyította, hogy a magyar király a magyar Szent Korona tagjaként mindenkor önálló jogosultsággal bírt, így a Magyar Királyság soha sem volt alárendelje a császárságnak, valamint, hogy a legfőbb törvényhozó hatalom a király és az egész nemzetet kifejező Szent Korona. Dr. Szeiler Erika kiemelte továbbá, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula alkotmánytörténeti munkássága hidat jelenthet a XXI. századi alkotmány módosításának koncepciójához is.

–     2011. május 14-én került sor az ifj. gróf Andrássy Gyula emlékére megrendezett konferenciára az Európai Unió Tanácsa magyar soros elnökségéhez kapcsolódó eseményeknek is helyt adó Gödöllői Királyi Kastélyban. A konferencia előadói különös figyelmet fordítottak a magyar történeti alkotmányra és a Szent Koronára. A konferencia fővédnöke Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke volt.

       Előadók és előadások:

 • Dr. Révész T. Mihály: Ifj. gróf Andrássy Gyula, a polihisztor
 • Dr. Gergely András: Ifj. gróf Andrássy Gyula a kiegyezésről
 • Dr. Horváth Attila: Ifj. gróf Andrássy Gyula és a magyar történeti alkotmány
 • Dr. Máthé Gábor: Ifj. gróf Andrássy Gyula és a Szent Korona-tan
 • Dr. Jeszenszky Géza: Ifj. gróf Andrássy Gyula diplomáciája az I. világháború alatt

–     Dr. Szeiler Erika bevezetőjében hangsúlyozta, hogy az Alapítvány célja nem csupán a nagy magyar személyiségre való emlékezés, hanem a máig is aktuális gondolkodó eszméinek megismertetése, illetve aktív közreműködés ezen eszméknek a közgondolkodásba való beépülésében. Ifj. gróf Andrássy Gyula politikus és egyben tudós is volt. Hatalmas pályaíve, óriási teljesítménye már csak azért is különleges érték, mert a legnehezebb történelmi korszakokban sem bicsaklott meg. Ifj. gróf Andrássy Gyula soha sem adta fel elveit. Dr. Szeiler Erika kiemelte: „Hálásak vagyunk mind Ifj. gróf Andrássy Gyulának, mind pedig szüleinek, akik segítették, hogy azzá legyen, akivé lett – egy európai utas.”

–     2012. június 8-án a Stefánia Palota és Kulturális Központ Tükörtermében nemzetközi jótékonysági konferenciára került sor Krasznahorka Vára – Közös örökségünk és ifj. gróf Andrássy Gyula címmel. A konferencia fővédnöke Dr. Martonyi János egyetemi tanár, külügyminiszter volt.

       Előadók és előadások:

 • Dr. Holló József ny. altábornagy: Ifj. gróf Andrássy Gyula, az európai utas gondolkodó
 • Dr. Pandula Attila docens: Muzeális értékek és műkincsek Krasznahorka Várában
 • Dr. Basics Beatrix művészettörténész: Ifj. gróf Andrássy Gyula és Krasznahorka
 • Dr. Kónya Péter egyetemi tanár: A 17–18. századi Krasznahorka: A vár mint a régió – Eperjes, Szlovákia – központja
 • Dr. Horváth Attila docens: Ifj. gróf Andrássy Gyula és a magyar történeti alkotmány
 • Dr. Gergely András egyetemi tanár: Krasznahorka mitológiája és jövője

–     Dr. Szeiler Erika kiemelte, hogy az Andrássy család története összefonódik Krasznahorka várával. Az Alapítvány szomorúan értesült arról, hogy a vár tetőzete leégett. Az Alapítvány adományok gyűjtésével szeretne hozzájárulni a vár rekonstrukciójához. Az Alapítvány szorgalmazza, hogy a vár az újjáépítés után ne csupán egy műkincsekkel teli múzeum legyen, hanem több is ennél: nemzetközi találkozóhely, ahol tudományos megbeszélésekre, művészeti rendezvényekre, politikai találkozókra kerülhetne sor. Dr. Szeiler Erika elmondta, hogy a konferencia tisztelgés egy nagy múltú család előtt, amely nem csupán két közös külügyminisztert adott az Osztrák-Magyar Monarchiának, s amely család nemcsak műkincseket halmozott fel, hanem a huszadik század elején – múzeummá szervezve – meg is nyitotta a nagyközönség számára Krasznahorkát. A konferencia egyúttal tisztelgés a múzeum szlovák állami fenntartói előtt, akik hangsúlyozottan vállalják az újjáépítés és a továbbfejlesztés áldozatos munkáját. Az Alapítvány a maga szerény eszközeivel – magyarországi adományok gyűjtésével, szponzorok megszólításával a konferencia alkalmával is – járult hozzá a rekonstrukcióhoz.

–     2014. december 11-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kápolnájában Ifj. gróf Andrássy Gyula és az I. világháború címmel került sor az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös rendezvényére. A konferencia fővédnöke Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke volt. A konferencia védnökei az ELTE, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Corvinus Egyetem rektorai – Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, Prof. Dr. Patyi András egyetemi tanár, valamint Prof. Dr. Rostoványi Zsolt, az MTA doktora – voltak.

       Előadók és előadások:

 • Prof. Dr. Mezey Barna: A kivételes hatalom joga Magyarországon
 • Dr. Patyi Gergely: Közjogi kérdések az I. világháború idején
 • Prof. Emeritus Dr. Kardos József: A háború és béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában
 • Dr. Paál Vince PhD: Sajtópolitika és sajtóirányítás az I. világháború idején
 • Prof. Dr. Gergely András: Ifj. gróf Andrássy Gyula ellenzékisége az I. világháború idején
 • Prof. Dr. Gerő András: 1914. Nemzeti delírium – háborús lelkesedés a színházban
 • Dr. Pallós Lajos muzeológus: A magyar politika vezéralakjai képekben az I. világháború idejéből
 • Dr. Nagy László: Ifj. gróf Andrássy Gyula és a képzőművészet
 • Prof. Dr. Jeszenszky Géza: Ifj. gróf Andrássy Gyula és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának okai

       A vendégek között államtitkár, volt miniszter, diplomaták, egyházi méltóságok, rektorok, professzorok is voltak. Dr. Szeiler Erika kiemelte: „Fontos, hogy méltóak legyünk az Alapítvány névadójához, ifj. gróf Andrássy Gyulához éppúgy, mint az Alapítvány kiemelt céljához: hogy kezdeményezze és létrehozza a Budapest-központú, független posztgraduális, nemzetközi diplomata- és politikusképző akadémiát, azt az intézményt, amely nemzetközi szinten is presztízsértékű lesz minden oktató és résztvevő diák számára, és amely egyben Magyarország nemzetközi megítélésére is pozitívan fog hatni”. Dr. Nagy László előadásában a következőket hangsúlyozta: „A művészettel és kultúrpolitikával foglalkozó politikus a világháború előestéjén, a Nemzeti Szalon Almanachja hasábjain hívta fel a figyelmet: ’a magyarság csak kulturális téren, a művészeti életben elért eredményei által válhat a Nyugat szemében megbecsült néppé.’” A több mint 110 jelenlévő egybehangzó véleménye szerint az első világháború kezdetének 100. évfordulóján tartott konferencia a kitűzött célokat elérte. A magas színvonalú délelőtti és délutáni előadások méltó üzenetet fogalmaztak meg – soha többé háborút! – s hogy miért is fontos a politikus intelligenciája, helye, szerepe és diplomáciai küldetése.

–     A tanácskozás anyagáról az Alapítvány 2016 őszén sikeres magyar-angol nyelvű könyvet jelentetett meg, kiemelve, hogy a konferencia ki nem mondott célja, hogy követendő példát állítson a jövő diplomatái elé.

–     Az Alapítvány 2017. év végére elkészítette A két gróf Andrássy Gyula című ismeretterjesztő filmsorozatot, amelynek bemutatójára 2017. november 15-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, 500 érdeklődő jelenlétében. Az értékálló alkotást azóta számos magyar és külföldi televíziós csatorna is műsorára tűzte, de kultúrházakban és iskolai oktatás keretében is bemutatásra került.

–     Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Magyarország 1918. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország utolsó éve címmel tudományos konferenciát rendezett 2018. október 26-án a Gödöllő Királyi Kastélyban. A konferencia védnökei Habsburg-Lotaringiai Mihály főherceg, Fodor Pál, valamint Gémesi György voltak. A konferencia levezető elnöke Révész T. Mihály, illetve Csorba László volt.

–     A fenti konferencia anyagát tartalmazó értékes konferenciakötetet 2020 elején jelentette meg az Alapítvány. A kötet bemutatójára 2020. október 17-én került sor a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében, a vírushelyzet ellenére szép számmal megjelent közönség előtt.

–     2021 elején jött ki a nyomdából A két gróf Andrássy Gyula című album. A kötet bemutatója 2021. június 14-én került megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében mintegy 100 szakmai érdeklődő körében. A könyvbemutató és egyben minikonferencia alkalmával a történészek a ma élő nemzedék sorsára is kiható kérdéseket vizsgáltak a két gróf Andrássy Gyula saját korával kapcsolatban. A magyar, angol és német nyelven megjelent album méltó emléket állít annak a szellemi és épített örökségnek, amelyet a két gróf Andrássy Gyula a magyar nemzetre hagyott. Az előszót Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter írta.

–     2021. szeptember 20-án, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében került sor A haza szolgálata, az egyházak, az alkotmányosság és a szabadság a két gróf Andrássy Gyula pályafutásában című nemzetközi konferenciára. A konferencián mintegy 150 érdeklődő vett részt.

–     A konferenciakötet bemutatója 2022. december 9-én került megrendezésre az MTA Dísztermében. Mind a konferencia, mind a kötet rendkívül nagy sikert aratott.

–     2023. szeptember 22-én id. Andrássy Gyula születésének 200. évfordulója tiszteletére A providenciális államférfi címmel közös konferenciát valósítottunk meg a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft-vel együttműködésben, a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában. A konferencián mintegy 120 érdeklődő vett részt, köztük számos tudományág jeles képviselői, diplomaták, politikusok. Andrássy Gyula, a providenciális államférfi azon nagy formátumú magyar történelmi személyiségek és politikusok közé tartozik, akinek tiszteletét erősíteni, munkásságát megismerni, s emlékét megőrizni – többek között a konferencia által is – fontos üzenet s feladat a ma élők számára.

       Előadók és előadások:

 • Jeszenszky Géza: Andrássy Gyula közös külügyminiszter
 • Pál Judit: Erdély és a kiegyezés
 • Kaján Marianna: Andrássy Gyula a gödöllői kastélyban
 • Dr. Franz Adlgasser: Két imperialista? Aehrenthal külügyminiszter Andrássy Gyula gróf külpolitikájáról
 • Csorba László: Andrássy Gyula, a „szép akasztott” az emigrációban
 • Hermann Róbert: Andrássy Gyula a forradalomban és a szabadságharcban
 • Katona Csaba: A két gróf Andrássy Gyula Budapestért
 • Melkovics Tamás: Andrássy Gyula a reformkorban
 • Papházi János: Andrássy Gyula hazatérése
 • Schwarczwölder Ádám: A kiegyezés és Andrássy Gyula miniszterelnöksége
 • Mezey Barna: Az Andrássy-kormány a jogrendszer modernizációjáért
 • Révész T. Mihály: A második „médiaháború” a kiegyezés utáni Magyarországon
 • Balla Tibor: Andrássy Gyula és a magyar királyi Honvédség
 • Basics Beatrix: Ifj. gróf Andrássy Gyula gyűjteménye

Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány a továbbiakban is folytatja példaértékű munkáját a Szent Korona örökségének, a magyar nemzet egységének, a múlt, a jelen s a jövő értékeinek feltárása és megőrzése jegyében.

Budapest, 2023. november 20.

Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriuma


A képviselő neve -kuratórium elnöke-

dr. Szeiler Erika

Tiszteletbeli kurátor

Dr. Jeszenszky Géza

Dr. Révész Tamás Mihály

A képviselő szerv -kuratórium- tagja

Dr. Hermann Róbert
Dr. Holló József Ferenc
von und zu Liechtenstein Johannes herceg
Maratics Julianna

A levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 212.

Email:
ifj.grofandrassygy.alapitvany [a] t-online.hu
alapitvany [a] ifjgrofandrassygyulaalapitvany.org
Telefon/fax: +36-1-209-9175
Mobil: +36-20-9579293

Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány közhasznú jelentései, mérlege letölthető az alábbi táblázatból.

Közhasznúsági jelentés201820192020202120222023
Kiegészítő melléklet201820192020202120222023
Mérleg201820192020202120222023

Tartalomjegyzék

Ifj. gróf Andrássy Gyula


Rendezvények


Események


Kiadványok