A M. Kir. Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának Aukciója Budapesten, a Műcsarnokban. A tiszadobi és a tőketerebesi Andrássy-kastélyok műtárgyai. Bp, 1930, Műcsarnok.

Gr. Apponyi Albert: Ifj. gróf Andrássy Gyula emlékezete – Felolvasta az Magyar Tudományos Akadémiának 1930 május 11-én tartott ülésén. Bp., 1930, Magyar Tudományos Akadémia.

Gombosi György: Gróf Andrássy Gyula budapesti gyűjteménye. I. Régi mesterek.; Gróf Andrássy Gyula gyűjteménye. II. Régi mesterek képei a tiszadobi kastélyban., III. Modern festők. In: Magyar Művészet. Bp., 1927, III. évfolyam, 59-86., 431-436. és 436-452.o., Szerk.: Majovszky Pál.

Hegedűs Loránt: Két Andrássy és két Tisza. Bp., Athenaeum, 1941.
Kaposi Lajos: Andrássy törvényjavaslata a nemzetiségi törvény szempontjából. Bp., 1910, Pátria
Lutter János: Ifj. Andrássy Gyula gróf politikai eszméi. In: Külügyi Szemle. VII. évf. 1. szám. 1930 január, 21-31.o.
Pethő Sándor: Gróf Andrássy Gyula emlékezete. Bp., 1930
Praznovszky Iván: Az ifjabb Andrássy napjai a Ballplatzon. In: Nemzeti Újság 1930. március 29.
Thewrewk-Pallaghy Attila: Az egyedüljáró, Bp. Sárkány Nyomda Részvénytársaság, 1932 (Elhangzott az Országos Andrássy Emlékbizottság 1932 április 12-i ülésén)
Thewrewk-Pallaghy Attila: Az ifjabb Andrássy és a különbékekísérlete. Bp., 1934
Szalai Miklós: Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája. Bp., MTA, Történettudományi Intézet, 2003.

Vályi Félix: Andrássy Gyula kísérletei Magyarország megmentésére. In: Pesti Napló. 1932.jan.24., 35-36.o.