Tiltakozás 2019.október 18-i Polgárdi Önkormányzata és Barta Tibor vezette Katolikus Plébánia által megszervezett és rendezett, Andrássy Gyula és Andrássy Gyuláné továbbá ifj. gróf Andrássy Gyula és felesége, vonatkozásában végzett „szimbolikus családegyesítés polgárdi földdel” című eljárással szemben.

Számos jóérzésű ember folyamatos tájékoztatására és kérésére is figyelemmel -, akik egyben megbotránkozásukat fejezték ki a nevezett eseménnyel kapcsolatosan – az alábbi tiltakozásunkat fejezzük ki:

Polgárdi község polgármestere és Barta Tibor plébános az Alapítványt, a szakértőket, a Nemzeti Kegyeleti Bizottságot megtévesztve megrendezte ifjabb gróf Andrássy Gyula és felesége, gróf Zichy Eleonóra „újratemetését” 2013. augusztus 26-án. Nem riadtak vissza a hazugságtól és kegyeletsértéstől: üres koporsót szenteltek és „temettek”, amikor néhány kilométerre gazban és elhagyottan ott állt tudtukkal és  fennhatóságuk alatt a nevezettek ideiglenes temetkezési helye ifj. gróf Andrássy Gyulának és feleségének. Amikor az Alapítvány kutatást, feltárást akart végezni, erőfölényükkel visszaélve, mindent elkövettek, hogy megakadályozzák a nevezettekkel szembeni csalárd újratemetés körülményeinek, jogellenes tettüknek napvilágra kerülését.

 Most, hogy tudják, hogy ifj. gróf Andrássy Gyula és felesége csont és temetési maradványait az Alapítvány megkutatta és feltáratta és igazolta a fenti személyek azonosságát, újra kegyeletet sértve a határon túli Tőketerebesen újabb áltemetést rendeznek, megsértve ezzel Gróf Andrássy Gyuláné végrendeletét is, aki meghagyta, hogy testét Magyarország határon belüli területeire temethetik.

Az áltemetésen megnyittatták Andrássy Gyula és felesége sírboltját és „földet viszünk Polgárdiból jelszóval” Polgárdi más területeiről összehordva a földet azt megszentelték. A valódi temetkezési helytől távolról hordva össze a földet. Nem tisztelik a halottakat és emlékezetüket!

A tettük nemcsak felháborító, történelemhamisító, kegyeletsértő, nemzetellenes, hanem ütközik a nemzeti sírhelyek felügyeletét elrendelő törvénnyel, valamint világi az egyházi törvényekkel is.

Az Alapítvány töretlen célja, hogy a nevezett két történelmi személyt az Andrássyak Magyarországon levő birtokán, Tiszadobon helyezzék végső nyugalomra a hatóságok által már engedélyezett megépítendő sírkápolnában.

Barta Tibor plébános valótlanságokat állít, a tényeket meghamísítja, t: „míg Andrássy Gyulát Tőketerebesen temették el, fiát (ifj. Andrássy Gyulát) Polgárdiban helyezték „örök nyugalomra”. Szó sincs erről. ifj. Andrássy Gyulát és feleségét ideiglenesen temették el az általuk építtetett kriptában, Polgárdiban. Vétettek a polgári joggal szemben. Gróf Zichy Eleonóra végrendeletét semmibe vették.

Megsértették a püspököt, akinek, mint főrangú család újratemetőjeként kellett volna a valós maradványok beszentelésében közreműködni. Vétettek az egyházjog ellen.  Kegyeletet sértettek a nem valós helyről származó föld beszentelésével. Hazugságukkal lejáratták a szentelési eljárást és a katolikus egyházat, amelynek évszázadokon keresztül az Andrássyak védelmezőjük voltak.

A történelemhamisító magatartást másodszor is elkövették.

A nevezett plébános és polgármester cselekedete széles körben megbotránkoztatást váltott ki, beleértve a leszármazottakat is. A nevezett plébános és polgármester a hatalmukkal visszaélve az Alapítványnak is kárt okoztak.

Tény, hogy most nem üres koporsót „visznek-hoznak” (mint korábban a Batthyányi kriptában elhelyezett megtévesztő üres koporsó esetében) az egyház nevében is, hanem földet. Milyen földet? Ifj. gróf Andrássy Gyula és felesége kriptában volt eltemetve ideiglenesen, és közvetlenül a maradványaik nem érintkeztek a földdel. Semmiféle, még jelképes temetést sem lehet önhatalmúlag elvégezni, megsértve ezzel a néhaiak emlékét, még családegyesítés címén sem.    

Tény, hogy Polgárdi polgármestere és a plébános tudták, hogy 2013-ban, amikor az Batthyány család tagjait és ifj. Andrássy Gyulát újratemették, Andrássy Gyula koporsója üres volt.  

Ilyen formán a jelen „szimbolikus családegyesítés” nemcsak felháborító, történelemhamisító, kegyeletsértő, nemzetellenes, hanem ütközik a nemzeti sírhelyek felügyeletét elrendelő törvénnyel, valamint az egyházi törvényekkel is.

Budapest, 2019. október 26.

                                                                        Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány