Az Ifj. Gr. Andrássy Gyula Alapítvány 2010. február 25-én alakult közhasznú szervezet.
Az alapítvány célja ifj. gr. Andrássy Gyula tevékenységének, elméleti munkásságának, eszméjének a magyar társadalom minél szélesebb rétegeivel való megismertetése és elismertetése.

A képviselő neve -kuratórium elnöke- : dr. Szeiler Erika

A képviselő szerv -kuratórium- tagjai: dr. Holló József Ferenc, dr. Jeszenszky Géza, dr. Révész Tamás Mihály, Busné Maratics Julianna.

A levelezési cím: 1519 Budapest, Pf.212.

Email:
alapitvany [a] ifjgrofandrassygyula.hu
ifj.grofandrassygy.alapitvany [a] t-online.hu

Telefon/fax: +36-1-209-9175
Mobil: +36-20-9579293

Ifj. Gróf Andrássy Gyula (Tőketerebes, 1860. június 30. – Budapest, 1929. június 11.) a XX. század első három évtizedének egyik legmeghatározóbb magyar politikusa és gondolkodója: király személye körüli miniszter, belügyminiszter, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó külügyminisztere, a lengyel államiság helyreállításának kezdeményezésében kulcsszerepet játszó személyiség, az Alkotmánypárt elnöke, a Horthy-korszakban a legitimista politikusok vezetője, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának meghatározó tagja. A Szent Korona-tan és a magyar alkotmányjog terén maradandót alkotó jogtudós, történész, az MTA tagja, a Magyar Társadalomtudományi Társaság elnöke, kultúrpolitikus, a kultúrfölény-elméletének első megfogalmazója, a hazánk egyik legfontosabb arisztokrata magángyűjteményének kiteljesítője, mecénás, művészetfilozófus, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, a Nemzeti Szalon és a Szent-György-Céh elnöke, az Országos Gyermekvédő Liga létrehozásának kezdeményezője és alapító tagja.

Belügyminiszterként a második Wekerle-kormányban 1906. április 8-ától 1910. január 17-ig belügyminiszter. Ekkor bővült a közigazgatási bíróság hatásköre, s fogadták el a kivándorlási és a közegészségügyi törvényt. A jogállamiság továbbfejlesztését jelentette az előterjesztése révén elfogadott törvény, az 1907. évi LXI. tc., amely a hatásköri bíróság felállítását rendelte el. Az országos hatáskörű hatásköri bíróság a rendes bíróságok és a közigazgatási bíróság közötti hatásköri kérdéseket döntötte el, akár pozitív (amikor a két szerv akart ugyanabban az ügyben eljárni), akár negatív hatásköri összeütközésről (amikor pedig egyetlen szerv sem akarta lefolytatni az eljárást) volt szó.  Ifj. gr. Andrássy Gyula szorgalmazta az egészségügyi viszonyok javítását, a lakásépítési programot (ekkor épül fel a Wekerle-telep) és sokat tett a gyermekvédelem ügyéért is. Dr. Karsai Sándorral folytatott eszmecseréjének eredményeképpen 1906-ban alakult meg az Országos Gyermekvédő Liga, gr. Edelsheim-Gyulai Lipót elnökletével. Ifj. gr. Andrássy Gyula több tanulmányában is foglalkozott a Szent Korona-tannal, a magyar és az angol alkotmány hasonlóságaival, és a közigazgatási reformmal. A Magyar Társadalomtudományi Társaság elnöki tisztségét 1901 és 1906 között töltötte be.

Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány a 150. évforduló alkalmából ünnepi megemlékezéseket szervez. Ennek során szobrot állítunk a XX. század első harmadának egyik legnagyobb politikusának.

A Magyar Posta közreműködésével alkalmi képeslap bélyeggel, emléklap került kiadásra. Továbbá emlék érme is kibocsátásra kerül.

A 150. évfordulóra Dr. Holló József Ferenc altábornagy, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgató szerkesztésében több kiváló szerző révén egy díszes formátumú emlékkötetet adtunk ki.

Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula  Alapítvány, ahogyan a névadója is, mind  Tiszadob történelmi múltjában úgy jelenében is részt szeretne venni. Ez a kapcsolat nem csak a történelemre alapoz, de élő is mivel az Alapítvány a leszármazókkal is felvette a kapcsolatot és első sorban a ma élőknek szeretne hasznára,  tanulságára lenni.

Az Alapítvány szorgalmazza – mint legfőbb célját – Ifj. gróf Andrássy Gyula független Nemzetközi Diplomata és Politikus képző  Akadémiájának a létrehozását, melynek székhelye előre láthatóan Budapesten, volt ifj. Gróf Andrássy Gyula palotájában lenne.  Posztgraduális három és fél  éves képzés keretében az  Akadémiáján megszerzett diplomák nemzetközileg is elfogadottak lennének.